ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพชีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.6405 สายบ้านแดง หมู่ที่ 13-บ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพชีล สายบ้านแดง หมู่ที่ 13-บ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

0

Add a Comment