องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ทำการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านสร้างแต้ ม.8

Posted by:

วันที่ 9 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นำโดย นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้า รพ.สต.บ้านแดง และหัวหน้า รพ.สต.บ้านโพนงาม ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.บ้านสร้างแต้ ได้ทำการส่งมอบหน้ากากอนามัย เพื่อไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกคนในพื้นที่ เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

0

Add a Comment