โครงการอบรมการคัดแยกขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงินและการจัดตั้งธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ. 2561

Posted by:

โครงการอบรมการคัดแยกขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงินและการจัดตั้งธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ. 2561
DSC05868

DSC05869

DSC05870

DSC05871

DSC05873

DSC05875

DSC05876

DSC05877

DSC05878

DSC05882

DSC05884

DSC05887

DSC05889

0

Add a Comment