ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาดกีฬาอเนอประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาดกีฬาอเนอประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0

Add a Comment