ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนางกาญจนา ศรีจันทร์ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนางกาญจนา ศรีจันทร์ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

Add a Comment