ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

ประกาศ  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0

Add a Comment