ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนลาดยางคำเลาเกี้ยงเก่าไปเชื่อมถนนบ้านดงมะไฟเส้นนาแม่ส่า หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

อ่านประกาศ

0

Add a Comment