บุญมหาชาติ วัดสีทองแสงสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านนางาม ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

Posted by:

วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมงานบุญมหาชาติ ถวายต้นกัณฑ์ วัดสีทองแสงสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านนางาม ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

0

Add a Comment