องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร : www.tambonphonngam.go.th
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567

 
  ปรับภูมิทัศน์ ไหลทาง ถนนเส้นบ้านแดง-บ้านโพนงาม
  ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
  เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บ้านหนองแซง หมู่ที่ 3
  องค์การบริการส่วนตำบลโพนงาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมแนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม (อปท.สัญจร)
  พิธีปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธาราม
  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อน้ำประปาอุดตันเบื้องต้น บ้านแดง หมู่ที่ 17
 
12 มิ.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ อ่าน 19 ]
10 มิ.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ อ่าน 21 ]
16 พ.ค. 2567 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ อ่าน 22 ]
10 เม.ย. 2567 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 (แบบ ขสร. 1) [ อ่าน 15 ]
9 เม.ย. 2567 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ อ่าน 37 ]
5 เม.ย. 2567 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ [ อ่าน 18 ]
5 เม.ย. 2567 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช.5 ปี รอบ 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2567 [ อ่าน 19 ]
3 เม.ย. 2567 ปฏิทินขยายเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ อ่าน 21 ]
3 ม.ค. 2567 โครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นหน้าบ้านนายธนพล กองคำ ถึง ป่าช้าบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 48 ]
3 ม.ค. 2567 โครงการจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากนานายไพโรจน์ ทานะเวช ถึง นานางใจ แสงพล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 32 ]
3 ม.ค. 2567 โครงการจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนางอินทร์ ทานะเวช ถึง นานางเส็ง สายรัตน์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 31 ]
22 ธ.ค. 2566 โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตรภายในตำบลโพนงาม หมู่ที่ 16 [ อ่าน 31 ]
14 ธ.ค. 2566 โครงการจ้างขุดบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค(เพื่อต่อระบบประปา หมู่ที่ 7) [ อ่าน 24 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นศาลากลางบ้าน ถึง หน้าบ้านนางนางคำแปลง สายรัตน์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง [ อ่าน 26 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเส้นหน้าบ้านนางอนงค์ กองทอง ถึง หน้าวัด ถึง สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 13 ]
27 พ.ย. 2566 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ อ่าน 9 ]
 
 
วันปลูกป่า อบต.โพงนงาม
คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565